FYNDHÖRNA

Här kan du hitta följande fynd! 

Vi förnyar oss, ändrar detaljer eller färger och då säljer vi ut kvarstående lager av tidigare produkt. 

Ibland har vi produkter som använts enstaka gång vid fotografering, eller produkter med mindre skönhetsfel. 


I denna kategori gäller inte samma garanti som övriga produkter.